logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKapusta Bohumil, ThDr.

Iné mená:

Kapusta Theophilius

Tituly:

trpiteľ za vieru, pápežský prelát

Životopisné dáta:

* 18. februára 1922, Ludanice, okr. Topoľčany – † 8. októbra 1994, Bánovce nad Bebravou

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Nitre ako chovanec Malého seminára (1935-1942). Teológiu študoval na Vysokej škole bohosloveckej (1942-1946). Za kňaza ho vysvätili 23. júna 1946 v Nitre.
Stal sa kaplánom v Kysuckom Novom Meste (1946), v Dubnici nad Váhom (1947-1950), v Púchove a zároveň katechétom na gymnáziu (1950-1951); vojenskú službu absolvoval v tzv. pomocných technických práporoch (1951-1954). Potom pôsobil ako kaplán v Čadci (1954-1955), Turzovke (1955-1958), v Novákoch a Trenčíne (1958), nato sa stal kurátom Kostola sv. Anny v Trenčíne (1959-1965), správcom farnosti Púchov-Horné Kočkovce (1965-1971). Postgraduálne študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V r. 1971 získal doktorát teológie. Potom sa stal správcom farnosti v Bánovciach nad Bebravou (1971-1994), dištriktuálnym dekanom bánovským, okresným dekanom pre dekanáty Bánovce a Skačany (1972). V r. 1980 ho vymenovali za pápežského kaplána, r. 1991 za pápežského preláta.
Na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte obhájil dizertačnú prácu: Náboženské pomery v Bytči v 17. storočí (1971).

Pramene:

Bagin, A. (red.): Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Bratislava 1986, s. 39; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 312; Schematizmy Nitrianskej diecézy, 1942, 1947, 1993.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kysucké Nové Mesto 1946 - - 1947 - - Kapusta Bohumil, ThDr. kaplán
Dubnica nad Váhom 1947 - - 1950 - - Kapusta Bohumil, ThDr. kaplán
Púchov 1950 - - 1954 - - Kapusta Bohumil, ThDr. kaplán kat. na gymn., 1951 voj. zákl. sl
Čadca 1954 - - 1955 - - Kapusta Bohumil, ThDr. kaplán
Turzovka 1955 - - 1958 - - Kapusta Bohumil, ThDr. kaplán
Nováky 1958 - - 1958 po - Kapusta Bohumil, ThDr. kaplán
Trenčín 1958 - - 1959 - - Kapusta Bohumil, ThDr. kaplán sv. Anna
Trenčín 1959 - - 1965 - - Kapusta Bohumil, ThDr. rektor kostola kostol sv. Anny
Horné Kočkovce - Púchov II. 1965 - - 1971 - - Kapusta Bohumil, ThDr. správca farnosti
Bánovce nad Bebravou 1971 - - +1994 okt. 8. Kapusta Bohumil, ThDr. správca farnosti 1980 pápež. kaplán, 1991 pápež. prelát


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943031Kapusta Bohumil, ThDr.Náboženské pomery v Bytči v 17. storočí1971