logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKaniansky, Jozef

Tituly:

ThDr., vicearchidiakon, cirkevný sudca

Životopisné dáta:

* 17. novembra 1944, Hradec, časť Prievidze

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. júna 1968 vysvätený za kňaza Banskobystrickej diecézy. Bol kaplánom v rokoch 1968-1970 v Novej Bani, v rokoch 1970-1975 vo Zvolene. V rokoch 1975-1978 bol administrátorom v Sliači, v rokoch 1978-1980 vo Zvolene, v rokoch 1980-1982 v Tŕní vo zvolenskom okrese, v rokoch 1982-1984 v Oslanoch v okrese Prievidza. V rokoch 1984-1988 bol správcom farnosti Sklené Teplice, v rokoch 1988-1990 v Žiari nad Hronom a znovu rok pôsobil v Sklených Tepliciach. V rokoch 1991-1995 spravoval farnosť Medzibrod. V marci 1995 bol biskupským ceremoniárom, potom apríla do júna 1997 pôsobil v Beňuši. V rokoch 1996-2001 bol aj obhajcom zväzku na Diecéznom cirkevnom súde v Banskej Bystrici. V rokoch 1997-2005 pôsobil v Banskej Bystrici ako správca Katedrálneho chrámu sv. Františka Xaverského, pričom v rokoch 2000-2001 bol členom Rady KBS pre otázky viery a ekológie, od r. 2001 bol tajomníkom Enviromentálnej subkomisie KBS. V rokoch 2005-2007 bol znovu administrátorom v Tŕní. Od r. 2007 žije vo Zvolene ako výpomocný duchovný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 45;
internetový zdroj [http://www.kvety.sk/farnosti/index.php?akc=knazi&id=113]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Baňa 1968 - - 1970 - - Kaniansky, Jozef kaplán
Zvolen 1970 - - 1975 - - Kaniansky, Jozef kaplán
Sliač 1975 - - 1978 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
Zvolen 1978 - - 1980 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
Tŕnie 1980 - - 1982 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
Oslany 1982 - - 1984 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
Sklené Teplice 1984 - - 1988 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
Žiar nad Hronom 1988 - - 1990 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
Sklené Teplice 1990 - - 1991 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
Medzibrod 1991 - - 1995 marec - Kaniansky, Jozef správca farnosti
1995 marec - 1997 apríl - Kaniansky, Jozef biskup. ceremoniár 1996-2001 obhajca zväzku na Diecéznom cirkevnom súde B. Bystrici
Beňuš 1995 apríl - 1997 jún - Kaniansky, Jozef správca farnosti
Banská Bystrica 1997 jún - 2005 - - Kaniansky, Jozef rektor kostola Katedrálny chrám sv. Františka Xaverského,
Tŕnie 2005 - - 2007 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
Zvolen 2007 - - - - - Kaniansky, Jozef výpomocný duchovný