logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKamerát, Dionýz

Iné mená:

Kameráth Dionysius.

Tituly:

notár dištriktu

Životopisné dáta:

* 8. apríla 1847 – † po r. 1920, Dolné Orešany, okr. Trnava

Životopis:

Narodený 8. apríla 1847 Nagybánya (RO), Teológiu absolvoval v Ostrihome, vysvätený 2. augusta 1870, ako kaplán pôsobil v Modre. 11. februára 1879 farár Dolné Orešany, 1907 priznaný dôchodok, 1912 bol aj notárom smolenického dištriktu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modra 1870 august 2. 1879 február 11. Kamerát, Dionýz kaplán
Dolné Orešany 1879 feb. 11. 1907 - - Kamerát, Dionýz farár