logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKálmány, Štefan

Iné mená:

Kálmány Stephanus.

Životopisné dáta:

* 1726 – † 12. septembra 1779, Vadkert, Maďarsko

Životopis:

Teológiu navštevoval v Pázmáneu. 7. apríla 1751 bol poslaný za kaplána do Ostrihomu. 29. mája 1752 bol ustanovený za farára v Čičove. Tam v r. 1754 vykonal vizitáciu Juraj Molnár, ktorý o farárovi zaznamenal: „28. ročný usilovne katechizuje.“ Odtiaľ prešiel 12. decembra 1764 do Kamenína. Kde bola v r. 1767 zostavená informácia o stavu kostola. Odtiaľ prešiel 16. júna 1779 do Vadkertu, kde ešte v tom roku zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Číčov 1752 máj 29. 1764 dec. 12. Kálmány, Štefan farár
Kamenín 1764 dec. 12. 1778 jún - Kálmány, Štefan farár
Vadkert(Maďarsko) 1779 jún - +1779 sept. 12. Kálmány, Štefan farár