logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKalmančok, Ondrej

Iné mená:

Andrej, P. Elpidius, Kalmačok, Ondrej. Kalmančok Andrej.

Tituly:

náboženský spisovateľ, redaktor a prekladateľ

Životopisné dáta:

* 28. (29.) júna 1883, Banská Bystrica-Kostiviarska – † 15. júna 1954, Banská Bystrica

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Banskej Bystrici. Teológiu začal študovať v tamojšom seminári a štúdium dokončil vo viedenskom Pázmaneu. Za kňaza bol vysvätený 4. novembra 1905.
V rokoch 1905-1909 účinkoval ako študijný prefekt, rektor a špirituál seminára v Banskej Bystrici; tu prednášal aj teológiu. Potom bol kaplánom v Handlovej, od r. 1913 v Kremnici. V rokoch 1916-1919 bol administrátorom farnosti v Janovej Lehote, od r. 1919 farárom v Slaskej, kde sa v r. 1921 stal dištriktuálnym dekanom, od r. 1928 bol farárom a dekanom v Hliníku nad Hronom. Je pochovaný v Banskej Bystrici.
Spolupracoval s Andrejom Hlinkom v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane a vo svojom kraji sa pričinil o jej volebné úspechy. Dňa 15. marca 1937 ho banskobystrický biskup Marián Blaha vymenoval za tekovského arcidekana. V rokoch 1944-1950 bol farárom v Lovči, v rokoch 1950-1954 pôsobil ako farár v Banskej Bystrici. Angažoval sa v Mierovom hnutí katolíckych duchovných a bol podpredsedom jeho diecézneho výboru.
V rokoch 1928-1942 redigoval v Hliníku nad Hronom časopis Náš priateľ, v ktorom uverejnil vyše 200 článkov, prevažne náboženského a osvetového rázu (bojoval v nich najmä proti alkoholizmu a fajčeniu). Od r. 1940 redigoval aj Kalendár časopisu Náš priateľ; obidve periodiká vychádzali vo Zvolene. Prispieval do mnohých ďalších časopisov: Egyházi közlöny, Egyházi Szemle, Katolikus Nevelés, Svätá rodina. Posol Božského Srdca Ježišovho, Kráľovná svätého Ruženca, Duchovný pastier, Katolícke kázne a do viacerých kalendárov, najmä do Kalendára Nášho priateľa. Prekladal náboženskú literatúru z češtiny, nemčiny a maďarčiny.
Bol výborným kazateľom. V nespočetných kázňach i príhovoroch sa obracal priamo k ľudu, hovoriac vždy o tom, čo ho najviac ťažilo. Dokázal majstrovsky osloviť. Časť zo svojich najlepších kázní publikoval v rokoch 1935-1946 vo štvorzväzkovom cykle nazvanom Čo je pravda? Svoje homiletické práce úzko spájal s pastoračnými prácami, zameranými najmä na problematiku manželstva a rodiny. Z tejto oblasti vyšli knižne jeho preklady diel S. Berghoffa ako náboženské príručky: Dobrá rada pre dievčatá na vydaj (1934) a Cestou k oltáru (1936, 2. vyd. 1948), v ktorých zúročil pastoračné skúsenosti získané prípravami snúbencov na uzavretie kresťanského manželstva.
Preklady: Berghoff, S.: Krásna doba mladej lásky (1929), táto vyšla v 4. vyd. v r. 1934 pod názvom Dobrá rada pre dievčatá na vydaj; Berghoff, S.: Pravá cesta k blaženému manželstvu (1938); Jámbor, L.: Večné pravdy (1938); Hudeček, J.: Trpiace údy Pána Ježiša. Pôstne kázne (1948).

Pramene:

Vdp. A. Kalmančok 60-ročný. Slovák, r. 25, 1943, č. 146; Podhorec, G.: Kňazský a ľudský profil A. Kalmančoka. Katolícke noviny, r. 62, 1947, č. 23; Katolícke noviny, r. 69, 1954, č. 25 a 26; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 27; Katolícke noviny, r. 104, 1989, č. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Janova Lehota 1916 - - 1918 - - Kalmančok, Ondrej administrátor
Slaská 1919 - - 1928 - - Kalmančok, Ondrej farár
Hliník nad Hronom 1928 - - 1944 - - Kalmančok, Ondrej farár
Žarnovica 1934 - - 1935 - - Kalmančok, Ondrej excurrendo z Hliníka
Lovča 1944 - - 1951 - - Kalmančok, Ondrej farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
899627Kalmančok, OndrejČo je pravda?1935
899631Kalmančok, OndrejSmiluj sa nad nami, Pane!1936
899628Kalmančok, OndrejČo je pravda?1937
1066659Kalmančok, OndrejČo je pravda?1943
912726Kalmančok, OndrejČo je pravda?1946

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
898591Jambor, LadislavVečné pravdy1920
898593Jambor, LadislavVečné pravdy1927
892633Berghoff, ŠtefanKrásna doba mladej lásky1929
892627Berghoff, ŠtefanDobrá rada pre dievčatá na vydaj1930
892635Berghoff, ŠtefanPrvá cesta k blaženému manželstvu1931
892629Berghoff, ŠtefanDobrá rada pre dievčatá na vydaj1934
892631Berghoff, ŠtefanDobrá rada pre dievčatá na vydaj1935
728829Czapik, Július, Dr.Smiluj sa nad nimi, Pane1936
892638Berghoff, ŠtefanPrvá cesta k blaženému manželstvu1938
1058585Berghoff, ŠtefanCestou k oltáru1947
1066322Berghoff, ŠtefanCestou k oltáru1948
1049273Hudeček, JánTrpiace údy Pána Ježiša1948

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43243Kráľovná svätého ruženca19204Kalmančok. Róza videla zakliateho ducha.
39151Kráľovná svätého ruženca19276Kalmančok. Našim ženám. II. Žena ako nevesta.
38901Svätá rodina192811Kalmančok List vdp. dekana Kalmančoka naším dievčatám.
38989Svätá rodina19286-7Kalmančok Sv. Cyril a Metód na poli Pánovom.
38996Svätá rodina19286-7Kalmančok. Našim dievčatám.
41580Kráľovná svätého ruženca19281Kalmančok. Našim ženám.
42385Kráľovná svätého ruženca192812Kalmančok. Našim mužom.
41540Kráľovná svätého ruženca19282Kalmančo. Slávospev o pannenstvo.
41549Kráľovná svätého ruženca19282Kalmančok. Našim ženám.
41917Kráľovná svätého ruženca19283Kalmančok. Desatoro príkazov o veľkonočnej sv. spovedi.
41919Kráľovná svätého ruženca19283Kalmančok. Útočište hriešnikov.
41934Kráľovná svätého ruženca19283Kalmančok — od Mohra. Našim ženám.
41947Kráľovná svätého ruženca19284Kalmančok. Svedomité vyplnenie poslednej vôle.
41959Kráľovná svätého ruženca19284Kalmančok zo Šaláta. Naším ženám.
42019Kráľovná svätého ruženca19285Kalmančok. Našim milým ženám — na rozlúčku.
42245Kráľovná svätého ruženca19286Kalmančok. Naším mužom.
39042Svätá rodina19293Andrej Kalmančok S Bohom, dievčatá ! Pustím sa teraz do chlapcov.
38786Svätá rodina192911Andrej Kalmančok. Zohýňaj ma, mamko !
38973Svätá rodina19312Kalmančok: Dievčence a tanec.
38954Svätá rodina19331Kalmančok. Žalovala na misionára.
38959Svätá rodina19331Kalmančok: Len jedine smrť.
46538Kráľovná svätého ruženca193510Kalmančok. Knižka v každej rodine.