logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKallina, Ján

Iné mená:

Kallina Ján

Životopisné dáta:

* 30. októbra 1879, Uľanka pri Banskej Bystrici – † 25. apríla 1948, Motyčky, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1904 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Čiernom Balogu, Jastrabej a Detve. V r. 1908 bol správcom farnosti v Medzibrode, od r. 1909 bol kaplánom v Krupine. V r. 1912 sa stal správcom farnosti Močiar, no od r. 1913 bol na zdravotnej dovolenke. V r. 1918 bol správcom farnosti Sása, od r. 1919 pôsobil v Motyčkách, najprv ako administrátor, od r. 1921 ako farár. Tam aj zomrel.
Bol zavalitej postavy, veľmi skromný človek, zádumčivý, málovravný. Zbožný kňaz, chudobný na chudobnej fare. Dobrý priateľ. Za vojny veľmi pomáhal partizánom a Židom, mnohých zachránil pred smrťou.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močiar 1912 - - 1912 - - Kallina, Ján farár
Sása 1918 - - 1919 - - Kallina, Ján administrátor
Motyčky 1919 - - 1948 - - Kallina, Ján farár