logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKalinay, Michal

Iné mená:

Kalinay Michael.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1630 bol farárom v Kostoľanoch nad Gýmešom (Jedľové Kostoľany). Ako taký sa zúčastnil 4. a 6. októbra toho roka na synode, slávenej v Trnave Petrom Pázmáňom. Spravoval aj Ladice. Mylne sa zdá, že menovaný bol farár, pretože po návrate bol licenciátom. Ako taký sa v r. 1634 objavuje v Hostiach. Vizitátor toho roka o ňom poznamenal toto: „Ženatý licenciát, ktorý má katolícke knihy na kázne.“ V zozname kňazov, zostavenom v r. 1647 na príkaz Juraja Lippaya sa uvádza licenciát v Host čiže Vendégu, teraz Malé Hoste.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladice 1630 sp. - - - - Kalinay, Michal farár
Vysoká pri Morave 1634 sp. - - - - Kalinay, Michal farár
Malé Hoste 1647 sp. - - - - Kalinay, Michal farár