logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKain, Dávid

Iné mená:

Kain David.

Životopisné dáta:

* Hlohovec – † 1772, Hlohovec

Životopis:

Pochádzal zo zemianskeho rodu. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1749 stal bakalárom a v r. 1750 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1752 po druhom ročníku. 28. augusta toho roka bol poslaný za kaplána do Novák. 26. júna 1655 bol ustanovený za farára v Necpaloch. Nato 3. októbra toho roka v Preseľanoch, v r. 1764 bolo proti nemu vedené vyšetrovanie, pretože bol obžalovaný, že učí a spravuje sviatosti nedbalo. V tom roku opustil farnosť. Stal sa kaplánom v Čermanoch, v r. 1766 odstúpil. Znova bol kaplánom vo Vrábľoch a od 8. októbra 1768 v Dvorníkoch. Od r. 1769 bol znovu deficiens, poväčšine v Hlohovci.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Preseľany 1755 okt. 3. 1764 - - Kain, Dávid farár
Necpaly 1755 jún 26. 1755 okt. 3. Kain, Dávid farár