logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKahlenberger Jozef

Iné mená:

Kallenberger Josephus

Životopisné dáta:

* 10. januára 1856, Nitra – † 20. apríla 1938 v Nových Zámkoch

Životopis:

Narodil sa 10. januára 1856 v Nitre, ordinovaný (vysvätený za kňaza) bol 20. júna 1879.
Pôsobil ako kaplán v týchto farnostiach: 1879 Hronská (Tekovská) Nová Ves; 1882 v Zlatých Moravciach.
Pôsobil ako správca farnosti, farár: 1885 Výčapy Opatovce. Kostol a farnosť boli úplne zničené. V r. 1886 boli zreštaurované zo štedrosti Jána kardinála Šimora. Od 1898 – do r. 1928 Trnovec nad Váhom.
V roku 1928 odišiel do dôchodku a žil v Nových Zámkoch, zomrel 20.apríla 1938 v Nových Zámkoch; pochovaný bol 22. apríla 1938 v Trnovci nad Váhom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Dedina 1879 jún 20. 1882 - - Kahlenberger Jozef kaplán
Zlaté Moravce 1882 - - 1885 - - Kahlenberger Jozef kaplán
Výčapy-Opatovce 1885 - - 1898 - - Kahlenberger Jozef farár
Trnovec nad Váhom 1898 - - 1928 - - Kahlenberger Jozef farár