logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKabarec, Ján Zachariáš

Tituly:

náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* okolo 1700, Lakšárska Nová Ves, okr. Senica – † 15. decembra 1766, Lakšárska Nová Ves

Životopis:

Filozofické štúdiá absolvoval v Trnave, ako bohoslovec druhého ročníka bol prijatý v r. 1721 do seminára Marianum. 16. novembra 1724 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. V tom istom seminári ukončil teológiu.
21. apríla 1731 bol ustanovený za farára v Cerovej-Lieskovom a 18. decembra 1731 v Lakšárskej Novej Vsi. Získal doktorát teológie. Za neho bola 26. apríla 1754 uložená suma 1500 florénov od viedenského dobrodinca Jána Kolomana Klempaya. V tom roku bola tiež postavená kaplnka sv. Šimona a Júdu.
Jeho zbierka príležitostných kázní z r. 1753 zostala v rukopise.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 11; Historický slovník slovenského jazyka 1. Bratislava 1991, s. 51.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lakšárska Nová Ves 1735 dec. 18. +1766 dec. 15. Kabarec, Ján Zachariáš farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942965Kabarec, Ján ZachariášTres et triginta sermones pro variis extraordinariis occurentiis combinati et dicti1753