logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJuruš, Ignác

Tituly:

organizátor vojenskej duchovnej služby

Životopisné dáta:

* 5. decembra 1950, Šarišské Sokolovce, okr. Sabinov

Životopis:

Základnú a strednú školu navštevoval v Sabinove, kde v r. 1969 zmaturoval. V rodine dostal solídnu kresťanskú a národnú výchovu, preto sa rozhodol pokračovať v štúdiách na teologickej fakulte v Bratislave. Musel však prerušiť štúdium a nastúpiť na základnú vojenskú službu, ktorú absolvoval v rokoch 1973-1975 v Lounách pri Prahe. Pracovník Štátnej bezpečnosti z Ministerstva kultúry SSR sa ho pokúsil získať pre spoluprácu. Keď odmietol, zariadili jeho prepustenie z bohosloveckej fakulty. Po skončení vojenskej služby sa mu podarilo dokončiť teológiu a 11. októbra 1976 ho vysvätili za kňaza. Účinkoval ako kaplán v Sečovciach (1976-1977), v Bardejove (1977), vo Vranove nad Topľou (1977-1979) a v Košiciach-Juh (1979-1983). Potom bol správcom farnosti vo Veľkej Lodine (1983-1988) a v Ruskove (1988-1990). Posledné štyri roky v duchovnej správe Košickej diecézy pôsobil ako farár v Košiciach-Krásnej. Potom pôsobil v Suchej nad Parnou a odnedávna pôsobí v Dlhej pri Trnave.
V r. 1994 ho pozvali ako radcu na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky do Bratislavy a zverili mu úlohu pripraviť koncepciu duchovnej a náboženskej služby v Armáde Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky schválila jeho návrhy a v r. 1995 bol zriadený Úrad vojenských duchovných (ÚVD). Vstúpil do služobného pomeru vojaka z povolania, povýšili ho na podplukovníka a vymenovali za riaditeľa ÚVD. V r. 1997 dosiahol hodnosť plukovníka duchovnej služby, do ktorej už bolo pod jeho vedením začlenených desať katolíckych kňazov. Pracuje na tom, aby sa zaplnilo všetkých 38 plánovaných miest vo vojenskej duchovnej a náboženskej službe Armády SR. Zasadil sa za vydanie knihy M. Dubosta Služobník pokoja (Bratislava 1998). Ide o prvé dielo u nás zaoberajúce sa kresťanskými pohľadmi na službu v moderných armádach. Je autorom jeho poslednej kapitoly Doslov alebo slovenská skutočnosť. Príležitostne publikoval v Katolíckych novinách.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 624-626; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 90.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sečovce 1976 - - 1977 - - Juruš, Ignác kaplán
Bardejov 1977 - - 1977 po - Juruš, Ignác kaplán
Vranov nad Topľou 1977 po - 1979 - - Juruš, Ignác kaplán
Košice-Juh 1979 - - 1983 - - Juruš, Ignác kaplán
Veľká Lodina 1983 - - 1988 - - Juruš, Ignác farár
Ruskov 1988 - - 1990 - - Juruš, Ignác farár
Košice - Krásna 1990 - - 1994 - - Juruš, Ignác farár
pre duchovnú službu v armáde 1994 - - - - - Juruš, Ignác uvoľnený