logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJursa, Aquilinus Michal, OFM

Životopisné dáta:

* 11. júla 1817, Skalica – † po r. 1886

Životopis:

Do františkánskej rehole vstúpil 29. septembra 1836. Filozofiu študoval v Segedíne (Szeged), teológiu v Hlohovci a v Skalici, rehoľné sľuby skladal 17. septembra 1841 a kňazské svätenie mu udelili 5. augusta 1842.
Najprv pôsobil ako kazateľ v Kremnici. V roku 1851 bol však už profesorom v žilinskom gymnáziu a od roku 1853, ako člen žilinského konventu, bol kaplánom v Belej.
Ako člen hlohovského kláštora bol od roku 1855 v Krušovciach a v roku 1859 v Krakovanoch.
V nasledujúcom roku pracoval v Kremnici ako kazateľ, učiteľ v základnej škole a magister a exhortátor bohoslovcov.
V roku 1861 sa stal vikárom konventu v Žiline a bol tu aj kazateľom a magistrom novicov.
Od roku 1864, zasa ako člen hlohovského konviktu, bol kaplánom vo Farnosti Vrbové. V roku 1867 sa stal v Beckove magistrom novicov a bohoslovcov.
Od roku 1871 bol prezidentom rezidencie v Trstenej, kde bol aj kaplánom a v roku 1874 správcom farnosti, riaditeľom školy i riaditeľom Tretieho rádu svätého Františka z Assisi. Medzi tým však bol dva razy v okoličianskom konvente – v roku 1873 tam bol gvardiánom a správcom farnosti, v roku 1874 sa stal profesorom tamojšieho nižšieho gymnázia a v roku 1878 bol ako člen tamojšieho kláštora, kaplánom v hornooravskej obce Ústie. V roku 1879 sa stal predstaveným – prezidentom – františkánskej rezidencie v Trstenej, kde pôsobil aj ako kazateľ, riaditeľ Tretieho rádu, knihovník a kronikár domu. Tieto funkcie zastával ešte aj v roku 1886.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text;
Krkoška M., Štefko M.: Farári a kapláni v Belej, 2021, el. text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Belá pri Varíne 1852 okt. 1. 1854 okt. 19. Jursa, Aquilinus Michal, OFM kaplán
Strečno 1861 - - 1861 - - Jursa, Aquilinus Michal, OFM administrátor