logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJurovský, Stanislav

Iné mená:

Weiss-Nägel, Jurovský Stanislaus

Tituly:

profesor, cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 3. mája 1905, Uľanka, dnes súčasť Banskej Bystrice – † 21. marca 1979, Pezinok, poch. v Uľanke

Životopis:

Ľudovú školu vychodil v rodisku, v rokoch 1917-1922 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, v r. 1926 v Ružomberku, v rokoch 1926-1929 filozofiu v Krakove a v rokoch 1929-1933 teológiu v Innsbrucku, kde ho 26.júla 1932 vysvätili za kňaza.
Od r. 1933 pokračoval v štúdiu slovenčiny a filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr na Karlovej univerzite v Prahe. V r. 1939 získal doktorát filozofie. V šk. r. 1937/38 bol profesorom, od nasledujúceho roku aj riaditeľom jezuitského gymnázia v Bratislave. V rokoch 1948-1950 bol rektorom kostola Najsvätejšej Trojice, odkiaľ ho z politických príčin preložili za farára do Hontianskych Nemiec. Od r. 1962 žil na invalidnom dôchodku vo farnosti Bratislava-Nové Mesto. Od r. 1972 žil v Charitnom domove v Pezinku. Je pochovaný v rodisku.
V r. 1933 redigoval časopis Stanislavovské zvesti, opäť v rokoch 1945-1947, keď zároveň redakčne viedol aj časopis Pútnik cyrilometodejský. V tomto období sa zúčastnil aj na príprave vydania Nového zákona. Venoval sa aj kultúrno-historickej práci, predovšetkým starším slovenským kultúrnym dejinám, najmä z oblasti literatúry a filozofie. Svoje príspevky publikoval v slovenských náboženských časopisoch Stanislavovské zvesti, Posol, Duchovný pastier, Kultúra (Kto je autorom spevníka Cantus Catholici?, r. 7, 1935) a Nová práca (Etika bohatstva a chudoby, r. 1, 1945). Cenná je jeho štúdia Jezuitské divadlo na Slovensku v 17. a 18. storočí v zborníku Pamiatke trnavskej univerzity 1635-1777 (Trnava 1935, s. 259-307); knižne vydal monografiu Filozofia Martina Szentiványiho (Martin 1944). Bol členom Katolíckej akadémie a Literárnohistorického a Filozofického odboru Matice slovenskej. Vydal zbierku mariánskej poézie Ave Mária (Trnava 1938) pod pseudonymom Stanislav Žiar.

Pramene:

nekrológ: Katolícke noviny, r. 94, 1979, č. 13; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava 1971, s. 341; Prehľad dejín slovenskej filozofie. Bratislava 1965, s. 49, 454; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 583-584.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bratislava 1932 júl 26. 1937 - - Jurovský, Stanislav výpomocný duchovný, štúdia Praha
Bratislava 1937 - - 1946 - - Jurovský, Stanislav profesor gymnázia
1947 - - 1947 - - Jurovský, Stanislav mimo pastorácie
Najsvätejšej Trojice - Bratislava - Podhradie 1948 - - 1950 - - Jurovský, Stanislav rektor kostola
Hontianske Nemce 1958 - - 1962 - - Jurovský, Stanislav správca farnosti
Bratislava - Nové Mesto 1962 - - 1972 - - Jurovský, Stanislav invalidný dôchodok
Pezinok 1972 - - +1979 marec 21. Jurovský, Stanislav dôchodca Charitný domov


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
907129Jurovský, StanislavAve Mária!1938

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942212Jurovský, StanislavPútnik cyrilometodejský 19451945
882384Jurovský, StanislavPútnik cyrilometodejský 19461946
882385Jurovský, StanislavPútnik cyrilometodejský 19471947

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
2137Pútnik cyrilometodejský19451Dr. Stanislav Jurovský Katolík dnes ...
2139Pútnik cyrilometodejský19451Dr. Stanislav Jurovský DEVÍN
2143Pútnik cyrilometodejský19451Dr. Stanislav Jurovský ROZHĽADY
2148Pútnik cyrilometodejský19452Dr. Stanislav Jurovský NITRA Časy slávy a utrpenia
2151Pútnik cyrilometodejský19452Dr. Stanislav Jurovský Katolícke novosti
2155Pútnik cyrilometodejský19453Dr. Stanislav Jurovský Prierez dejinami Spolku sv. Vojtecha
2157Pútnik cyrilometodejský19453Dr. Stanislav Jurovský TRNAVA
2158Pútnik cyrilometodejský19453Dr. Stanislav Jurovský Sv. Vojtech a Slovanstvo
2160Pútnik cyrilometodejský19453Dr. Stanislav Jurovský U pracovníkov SSV
2161Pútnik cyrilometodejský19454Dr. Stanislav Jurovský ,, V tomto znaku zvíťazíš!“
2166Pútnik cyrilometodejský19454Dr. Stanislav Jurovský VELEHRAD ohnisko slovanského sjednotenia
2167Pútnik cyrilometodejský19454Dr. Stanislav Jurovský Svätý Bazil Veľký
2171Pútnik cyrilometodejský19455Dr. Stanislav Jurovský Výzva arcibiskupa Constantiniho na Misijnú nedeľu
2175Pútnik cyrilometodejský19455Dr. Stanislav Jurovský Málo známa Skalka
2184Pútnik cyrilometodejský19456Dr. Stanislav Jurovský Na Slovanech Pražský kláštor ~ dávne stredisko unionizmu
2185Pútnik cyrilometodejský19456Dr. Stanislav Jurovský Svätý Atanáz.
2191Pútnik cyrilometodejský19457Dr. Stanislav Jurovský Milá návšteva v Spolku.
2197Pútnik cyrilometodejský19457Dr. Stanislav Jurovský Sv. Beňadík programom
2207Pútnik cyrilometodejský19458Dr. Stanislav Jurovský Svetlo zo západu
2209Pútnik cyrilometodejský19458Dr. Stanislav Jurovský SSV pripravuje pre vás..
2210Pútnik cyrilometodejský19458Dr. Stanislav Jurovský Sv. Mikuláš, biskup myraský
2214Pútnik cyrilometodejský19459-10Dr. Stanislav Jurovský Et in terra pax hominibus ...
2220Pútnik cyrilometodejský19459-10Dr. Stanislav Jurovský Viera bojovníka.
2239Pútnik cyrilometodejský19461Dr. Stanislav Jurovský RAJHRAD
2320Pútnik cyrilometodejský194610-11Dr. Stanislav Jurovský Za sjednotenie východných kresťanov.
2336Pútnik cyrilometodejský194612Dr. Stanislav Jurovský Zprávy z Ruska.
2337Pútnik cyrilometodejský194612Dr. Stanislav Jurovský Ój, tie deti...!
2267Pútnik cyrilometodejský19464Dr. Stanislav Jurovský Úsilie Ríma o sjednotenie s východnými odtrhnutými kresťanmi
2268Pútnik cyrilometodejský19464Dr. Stanislav Jurovský Ako má milovať katolík svoju vlasť?
2284Pútnik cyrilometodejský19466Dr. Stanislav Jurovský Veľký pôst života
2296Pútnik cyrilometodejský19467-8Dr. Stanislav Jurovský Kristus vstal z mŕtvych, aleluja!
2310Pútnik cyrilometodejský19469 Dr. Stanislav Jurovský Kúzlo mája
2316Pútnik cyrilometodejský19469 Dr. Stanislav Jurovský Bratia gréckokatolíci jubilujú.
2413Pútnik cyrilometodejský19473Dr. Stanislav Jurovský TOLLE ET LEGE - VEZMI A ČÍTAJ!