logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJurko, Jozef (1950)

Tituly:

Mons. prof., ThDr., PaedDr., PhDr., PhD.

Životopisné dáta:

* 30. januára 1950, Ličartovce, okr. Prešov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho biskup Július Gábriš vysvätil 10. júna 1972 za kňaza. V rokoch 1973-1975 bol kaplánom vo Vranove nad Topľou, v rokoch 1975-1982 bol administrátorom v Tibave v okrese Sobrance. V rokoch 1982-1990 pôsobil v Terni v prešovskom okrese. Od r. 1990 pôsobil v Bardejove, kde bol aj dekanom. Od r. 1993 bol odborným asistentom na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Spišskej Kapitule, od r. 1997 odborným asistentom na Teologickom inštitúte CMBF UK a od 2003 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. Od r. 2004 pôsobí v Košiciach na teologickej fakulte ako stabilný profesor. Od 25. novembra 2006 je členom Presbyterskej rady.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 90

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vranov 1973 - - 1975 - - Jurko, Jozef (1950) kaplán
Tibava 1975 - - 1982 - - Jurko, Jozef (1950) správca farnosti
Terňa 1982 - - 1990 - - Jurko, Jozef (1950) administrátor
Bardejov 1990 - - 1993 - - Jurko, Jozef (1950) administrátor
CMBF UK a TF UK 1993 - - - - - Jurko, Jozef (1950) odborný asistent


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1047230Jurko, Jozef (1950)Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi1997
6687Jurko, Jozef (1950)Denná cesta k otcovi1998
278662Jurko, Jozef (1950)Diár pre cirkevný rok 1998 - 19991998
1047231Jurko, Jozef (1950)Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu1998
16109Jurko, Jozef (1950)Príď, Duchu lásky a pokoja1998
664401Jurko, Jozef (1950)Aké meno dávate svojmu dievčatku?1999
664402Jurko, Jozef (1950)Aké meno dávate svojmu chlapčekovi?1999
664403Jurko, Jozef (1950)Diár jubilea 2000 \h grafika1999
664405Jurko, Jozef (1950)Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...1999
1048758Jurko, Jozef (1950)CHvála Ti, Otče, naveky!1999
1049032Jurko, Jozef (1950)Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach1999
24035Jurko, Jozef (1950)Druhý vatikánsky koncil a Slovensko1999
18732Jurko, Jozef (1950)... aby boli jedno srdce a jedna duša-.2000
18734Jurko, Jozef (1950)Skrze Krista, a v Kristovi I.2000
18738Jurko, Jozef (1950)Pane, očisť mi srdce, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium.2000
18740Jurko, Jozef (1950)Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2.2000
18750Jurko, Jozef (1950)Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach.2000
284012Jurko, Jozef (1950)Rodina svätyňa lásky2000
284013Jurko, Jozef (1950)Radostný návrat k Otcovi2000
284014Jurko, Jozef (1950)Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky2000
647400Jurko, Jozef (1950)Diár pre cirkevný rok 2000-2001 \h grafika2000
647401Jurko, Jozef (1950)O dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu2000
18733Jurko, Jozef (1950)Verím, že môj Vykupiteľ žije.2001
18735Jurko, Jozef (1950)Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II2001
647408Jurko, Jozef (1950)Diár 2001 - 2002. Rok A.2001
647410Jurko, Jozef (1950)Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium2001
479855Jurko, Jozef (1950)Na jeden dúšok2002
647411Jurko, Jozef (1950)Spytovanie svedomia pre mladých.2002
647412Jurko, Jozef (1950)Spytovanie svedomia pre deti2002
647415Jurko, Jozef (1950)Spytovanie svedomia pre manželov.2002
647416Jurko, Jozef (1950)Ja som Vzkriesenie a Život. (Pomôcka k pohrebným príhovorom.)2002
647417Jurko, Jozef (1950)Diár 2002-2003 \h grafika \n Rok B2002
647419Jurko, Jozef (1950)Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia. 1. (Materiály k príhovorom v roku B.) Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.2002
647420Jurko, Jozef (1950)Ako sa bude volať?2002
647424Jurko, Jozef (1950)Minidiár 2003-2004 \h grafika \n Rok C2003
647425Jurko, Jozef (1950)Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-2003
647426Jurko, Jozef (1950)Nepoškvrnená, pomáhaj mi!2003
647428Jurko, Jozef (1950)Sláva Tebe, Pane. (Materiály k príhovorom v Roku C). Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.2003
18741Jurko, Jozef (1950)Spytovanie svedomia pre ženy2003
18742Jurko, Jozef (1950)Spytovanie svedomia pre mužov2003
18743Jurko, Jozef (1950)Spytovanie svedomia pre starších2003
647418Jurko, Jozef (1950)Minidiár 2002-20032003
647421Jurko, Jozef (1950)Ukáž im, Pane, svoje milosrdenstvo. (Pomôcka k pohrebným príhovorom.)2003
647422Jurko, Jozef (1950)Pánovi svätí, velebte Pána naveky!2003
647423Jurko, Jozef (1950)Diár 2003-2004 \h grafika2003
18746Jurko, Jozef (1950)Náš pán doktor Emil Stach2004
18747Jurko, Jozef (1950)Buďme neodkloniteľní od nádeje Evanjelia2004
18749Jurko, Jozef (1950)...a On sa už postará II.2004
18751Jurko, Jozef (1950)Diár 2004-2005 : Rok A2004
18752Jurko, Jozef (1950)Minidiár 2004-2005 : Rok A2004
18754Jurko, Jozef (1950)Cirkevná základná škola sv. Egídia v Bardejove 1992-20032005
18757Jurko, Jozef (1950)Diár 2005-2006 : Rok B2005
18758Jurko, Jozef (1950)Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky2006
18759Jurko, Jozef (1950)Diár 2006-20072006
13688Jurko, Jozef (1950)Katechéza na Cirkevnej základnej škole sv. Egídia v Bardejove2006
30564Jurko, Jozef (1950)Aplikácia liturgických reforiem II. vatikánskeho koncilu na východnom Slovensku2007
30567Jurko, Jozef (1950)Myšlienkové rezonancie II. vatikánskeho koncilu na Slovensku2007
35502Jurko, Jozef (1950)Diár 2007-2008 : Liturgická pomôcka pre kňazov, diakonov i laikov2007
35505Jurko, Jozef (1950)Životná cesta ThDr. Emila Stacha2007
217895Jurko, Jozef (1950)Príručka z Ekleziológie. 2008
217896Jurko, Jozef (1950)Príručka z Kristológie. 2008
217693Jurko, Jozef (1950)Diár 20082008
214121Jurko, Jozef (1950)Spytovanie svedomia pre moderného kresťana2008
845717Jurko, Jozef (1950)Vybrané kapitoly z Teológie zjavenia2008
35506Jurko, Jozef (1950)Ako sa bude volať?2008
382979Jurko, Jozef (1950)Chvála tebe, Kriste!. 2009
390403Jurko, Jozef (1950)Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Slovo na Slovensku a Košickú arcidiecézu IV.. 2009
390404Jurko, Jozef (1950)Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III.. 2009
390429Jurko, Jozef (1950)Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. 2009
389152Jurko, Jozef (1950)Diár 2009_2010. 2009
386350Jurko, Jozef (1950)Spytovanie svedomia podľa Jána Pavla II. pre kňazstvo krstné a služobné. 2009
390478Jurko, Jozef (1950)Aktualizácia a propagácia sociálnych a etických hodnôt pápežom Jánom Pavlom II. Cirkvou pre súčasnosť. 2009
390479Jurko, Jozef (1950)Sociálne a etické hodnoty aktualizované v súčasnej spoločnosti. 2009
390481Jurko, Jozef (1950)Spoločenská požiadavka súčasnosti po sociálnych a etických hodnotách. 2009
386492Jurko, Jozef (1950)Pokoncilový vývoj liturgie v arcidiecéze Košice. 2009
1047507Jurko, Jozef (1950)Kňaz Jozef Hreško _ verný v službe. 2009
463396Jurko, Jozef (1950)Diár 20102010
475172Jurko, Jozef (1950)Zápas o stabilizáciu rodiny v pastierskych listoch, v Radách a komisiách Konferencie biskupov Slovenska v rokoch 19912010
475173Jurko, Jozef (1950)Dôležitosť problematiky rodiny vo vyhláseniach a rozhodnutiach Konferencie biskupov Slovenska v rokoch 19912010
475174Jurko, Jozef (1950)Snahy o prorodinné postoje v súčasnej spoločnosti k stabilizácií rodiny. 2010
475175Jurko, Jozef (1950)Súčasné spoločenské prejavy k stabilným symbolom Európy. 2010
475176Jurko, Jozef (1950)Hľadanie výziev na ľudský rozvoj v sociálnom prostredí spoločnosti. 2010
467267Jurko, Jozef (1950)Môj vreckový katechizmus. 2010
967604Jurko, Jozef (1950)Rozhľadenie v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu2012
995293Jurko, Jozef (1950)Rozhľadenie v teológii2012
995311Jurko, Jozef (1950)Svetom religionistiky2012

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
383932Podlejski, ZygmuntSoľ zeme a svetlo sveta 1.diel2001
383933Podlejski, ZygmuntSoľ zeme a svetlo sveta 2.diel2001
383934Podlejski, ZygmuntSoľ zeme a svetlo sveta 4.diel2002
18744Podlejski, ZygmuntSoľ zeme a svetlo sveta III.2003
18748Podlejski, ZygmuntSoľ zeme a svetlo sveta2004