logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJurišič, Michal

Iné mená:

Jurišič Michaël

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 25. januára 1913, Zeleneč, okr. Trnava – † 2. júna 1998, Blatné pri Senci

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 26. júna 1938. Bol kaplánom v Topoľčanoch, v r. 1939 vo Vrbovom v piešťanskom okrese a v Pezinku, v r. 1940 v Hlohovci a stal sa biskupským ceremoniárom v Trnave, neskôr cenzorom a od r. 1943 profesorom náboženstva, od r. 1947 bol biskupským komisárom pre gymnáziá v Galante. Od r. 1950 bol správcom farnosti Trnava-Tulipán. V rokoch 1951-1964 bol správcom kostola Trnava-jezuiti, v rokoch 1964-1968 bol správcom farnosti Hontianske Trsťany v levickom okrese. Od r. 1968 pôsobil až do smrti v Blatnom pri Senci, pričom mu bol v r. 1973 udelený titul čestného dekana.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 341;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm; www.kfsenec.estranky.sk/clanky/blatne.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Topoľčany 1938 jún 26. 1939 - - Jurišič, Michal kaplán
Vrbové 1939 - - 1939 po - Jurišič, Michal kaplán
Pezinok 1939 po - 1940 - - Jurišič, Michal kaplán
Hlohovec 1940 - - 1940 po - Jurišič, Michal kaplán
Trnava 1940 po - 1943 - - Jurišič, Michal biskupský ceremoniár cenzor
Trnava 1943 - - 1947 - - Jurišič, Michal profesor náboženstva
Galanta 1947 - - 1950 - - Jurišič, Michal biskupský komisár gymnáziá
Trnava - Tulipán 1950 - - 1951 - - Jurišič, Michal správca farnosti
Trnava 1951 - - 1964 - - Jurišič, Michal rektor kostola Jezuitský kostol
Hontianske Trsťany 1964 - - 1968 - - Jurišič, Michal správca farnosti
Blatné 1968 - - +1998 jún 2. Jurišič, Michal správca farnosti r. 1973 čestný dekan


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41784Duchovný pastier19448-10Prof. Michal Jurišič Po roku práce s novými učebnicami.