logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJurčák, Vojtech

Iné mená:

Gyurcsák, vel Jurcsák, etiam Turcsák Adalbertus. Jurčák Vojtech

Životopisné dáta:

* 1651, Zubrica, dnes Vyšná Zubrica, Poľsko – † 1708, Oravka, dnes v Poľsku

Životopis:

Zo Zubrice v Oravskej župe. V seminári sv. Štefana sa v r. 1675 stal bakalárom a v r. 1676 magistrom filozofie. Tam ukončil teológiu ako kazuista. 30. marca 1678 bol ustanovený za farára v Necpaloch. A v tom istom roku prijal Námestovo. Od r. 1690 až do r. 1697 mal vo svojom mieste administrátora Severína Steblického. V tom roku 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi povedal toto: „46 ročný, svojou prácou obrátil 1623 nekatolíkov. Faru vystaval na vlastné náklady.“ Tam vykonal vizitáciu aj v r. 1700 Imrich Jozef Pongrácz, ktorý o farárovi povedal toto: „49 ročný. Bol napomenutý, aby často celebroval, čistejšie purifikoval.“ V r. 1708 prešiel do Oravky, kde zastával aj úrad dištriktuálneho dekana, ale v tom roku zomrel. V testamente, potvrdenom 23. júna 1708, refundoval 10 imperiálov, ktoré vydal na organ kostola v Zubrohlave, ktorý prešiel do rúk nekatolíkov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Necpaly 1678 mar. 30. 1688 - - Jurčák, Vojtech excurrendo z Belej
Námestovo 1678 - - 1690 - - Jurčák, Vojtech farár
Námestovo 1697 - - 1709 - - Jurčák, Vojtech farár
Orávka(Poľsko) 1708 - - 1708 - - Jurčák, Vojtech farár