logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGregor (Balog nad Ipľom, 1332)

Iné mená:

Georgius.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Medzi rokmi 1332 a 1337 sa objavuje ako kňaz v kostole sv. Mikuláša v Balogu nad Ipľom. Prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než tri fertony. Zaplatil štyri a pol groša.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. I. 186; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Poznámka:

Nemethy ho má dvakrát, Gragor aj Juraj. Mon. Vat. má iba Gregor.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Balog nad Ipľom 1332 medzi 1337 - - - Gregor (Balog nad Ipľom, 1332) farár