logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJuraj (Dubová, 1332)

Iné mená:

Georgius (Dubova).

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Medzi rokmi 1332 a 1337 sa objavuje ako farár kostola sv. Mikuláša de Duledi (Dubová) vo zvolenskom dekanáte, ktorý prísažne dosvedčil, že jeho benefícium je do jednej marky a zaplatil celý desiatok.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. I. 198; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemecká 1332 medzi 1337 - - - Juraj (Dubová, 1332) farár