logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJoachimi, Vojtech

Iné mená:

Joachimi Adalbertus.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

14. septembra 1687 bol ustanovený za farára v Pribyline a Liptovskom Petre. 17. mája 1692 v Dovalove a Liptovskej Kokave, kde pracoval až do r. 1696, vtedy prijal Jaklovce, kde v r. 1700 vykonal vizitáciu Ján Sigray, ktorý o farárovi zaznamenal, že je Slezan.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pribylina 1667 sept. 14. 1692 máj 17. Joachimi, Vojtech farár
Tvrdošín 1684 - - 1685 - - Joachimi, Vojtech farár
Dovalovo 1692 máj 17. 1694 - - Joachimi, Vojtech farár