logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJergencz, František

Životopisné dáta:

*30.11.1806 Michalovce, + 19.5.1878 Budapešť, poch. Košice - Kalvária

Životopis:

štúdiá – Košice, 1830 kaplán Kecerovce, 1831 kaplán Nižný Medzev, 15.6.1832 administrátor Kokošovce, 1834 biskupský sekretár, 1836 - 1843 administrátor Malčice, prísediaci súdnej tabule Zemplínskej stolice, 1843 - 1853 farár Valaliky, prísediaci súdnej tabule Abovskej a Zemplínskej stolice, 1845 košický dekan, inšpektor ľudových škôl dištriktu, 1853 - 1857 farár Bardejov, 1855 dekan, 1857* inšpektor ľudových škôl dištriktu, 1856 - 1878 riadny kanonik, 1856 kanonik – magister mladší, 1857 kanonik – magister starší, 1858 kanonik - katedrálny archidiakon, 1861 kanonik - kustód, 1865* titulárny opát konventu sv. Egídia - Koprivnica, 1867 kanonik - lektor, inšpektor základných škôl diecézy, člen konzistória, prosynodálny examinátor morálnej a pastorálnej teológie a rítu, 1869* biskupský komisár gymnázia v záležitostiach náboženstva a mravov, 1871 kanonik - veľprepošt, predseda prosynodálnych examinátorov.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kecerovce 1830 - - 1831 - - Jergencz, František kaplán
Nižný Medzev 1831 - - 15.6.1832 - - Jergencz, František kaplán
Kokošovce 1832 jún 15. 1836-1843 - - Jergencz, František administrátor
Malčice 1836 - - 1843 - - Jergencz, František administrátor
Valaliky 1843 - - 1853 - - Jergencz, František farár
Bardejov 1853 - - 1857 - - Jergencz, František farár
Košice 1858 - - - - - Jergencz, František kanonik