logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJemich, Ján

Iné mená:

Jemich, seu Jemicius Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od r. 1611 do r. 1639 bol farárom v Šenkviciach. Jeho meno použil Peter Pázmány v dvoch polemických dielach. Kovachich ho vyhlasuje za autora, a nazýva ho prísnym teológom polemikom svojej doby. Diela recenzoval Szabó.

Pramene:

Kovachich Commentatio, 38. 39. in Kolinovics, Chronicon Templar; Frankl, Pázmány Péter és kora. I. 101. et Fraknói, Pázmány Péter. 54; Szabó, Régi Magy. Könyvtár II. 700; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šenkvice 1611 - - 1630 - - Jemich, Ján farár