logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJelínek, Anton

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, dištriktuálny dekan, asesor, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 3. januára 1783, Topoľčany – † 11. augusta 1850, Snina

Životopis:

Štúdiá absolvoval v Jágri, po skončení teologických štúdií ho 3. mája 1806 vysvätil v Jágri biskup František Fuchs za kňaza. Pôsobil v Košickej diecéze. V rokoch 1806-1812 bol kaplánom v Humennom, v r. 1812 bol nakrátko administrátorom farnosti Ptičie v okrese Humenné a hneď nato sa stal farárom v Udavskom, pričom bol asi od r. 1828 prísediacim súdnej tabule Zemplínskej stolice, od r. 1829 notárom dištriktu. V rokoch 1831-1832 pôsobil vo farnosti Ohradzany, od apríla 1832 do r. 1850 v Snine, pričom bol humenským dekanom, od r. 1837 aj inšpektorom pre ľudové školy dištriktu. 27. januára 1846 mu bol udelený titul čestného kanonika. Bol aj členom konzistória.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 87
https://www.farnost-pticie.sk/Historia.html [19.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Humenné 1806 - - 1812 - - Jelínek, Anton kaplán
Ptíčie 1812 - - 1813 - - Jelínek, Anton administrátor
Udavské 1813 - - 1831 - - Jelínek, Anton farár
Ohradzany 1831 - - 1832 apríl - Jelínek, Anton farár
Snina 1832 apr. - 1850 - - Jelínek, Anton farár