logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJelenffy, Ján (1677-1736)

Iné mená:

Jelenffy Joannes.

Tituly:

archidiakon, kanonik

Životopisné dáta:

* 27. novembra 1677, Želovany, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 24. februára 1736, Trnava

Životopis:

Narodil sa v Želovanoch, bývalej filiálke Čachtíc, dnes už zaniknutej osade rodičom Matejovi a Justíne Radványiovej. Teológiu ukončil v Pázmaneu v r. 1703 a bol vysvätený za kňaza. 4. júla 1704 bol ustanovený za farára v Dvorníkoch. Po vyhnaní luteránskym pastorom sa Jozef Sárváry, provizor hlohoveckého panstva čo najviac snažil, aby sa kostol odňal a farár bol uvedený späť. V r. 1706 dostal nástupcu. Ako kaplán pôsobil v Novom Meste nad Váhom a zastupoval farára v Čachticiach, kde po jeho smrti v máji 1710 obdržal benefícium. V r. 1713 tam vykonal vizitáciu Pavol Ziči. Na odporúčanie novomestského prepošta Vojtecha Révaya ho Imrich Eszterházy v r. 1726 ustanovil za svojho inšpektora. 3. júna 1727 sa stal ostrihomským kanonikom, 17. apríla 1735 zvolenským archidiakonom. Bol tiež opátom Opátstva sv. Juraja de Gottal a kanonikom pobočníkom arcibiskupa. Zomrel v Trnave. Je pochovaný pod oltárom sv. Doroty.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dvorníky 1704 júl 4. 1705 - - Jelenffy, Ján (1677-1736) farár
Nové Mesto nad Váhom 1705 - - 1709 - - Jelenffy, Ján (1677-1736) kaplán
Moravské Lieskové 1709 - - 1709 - - Jelenffy, Ján (1677-1736) administrátor
Čachtice 1710 - - 1726 - - Jelenffy, Ján (1677-1736) farár