logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJekelfalusy, Vincent

Iné mená:

Jekelfalussy de eadem et Margitfalva Vincentius Fer.

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 2. mája 1802, Mucsony, Maďarsko – † 15. mája 1874, Rím

Životopis:

Pochádzal zo starej spišskej šľachtickej rodiny. Študoval právo v Košiciach a v Pešti, teológiu v Trnave. Za kňaza ho vysvätili v r. 1827. Rok prečkal v Ostrihome, potom bol kaplánom v Trhovom Mýte a v Nových Zámkoch. V r. 1830 sa stal dvorným kaplánom arcibiskupa Alexandra Rudnaya v Ostrihome, v r. 1831 farárom v Hontianskej Vrbici, 13. februára 1833 v Parkáni čiže Štúrove. 9. júla 1835 vymenil s Františkom Kováčom v Rimóci, tam od r. 1841 zastával úrad zastupujúceho vicedekana. 13. júna 1842 ho vymenovali za bratislavského kanonika, 14. mája 1844 za ostrihomského kanonika, v r. 1846 za titulárneho biskupa almisienskeho, súčasne za radcu Uhorskej miestodržiteľskej rady. V júni 1848, počas revolúcie, ho cisár vymenoval za spišského biskupa, vysvätený však nebol a po bitke na Branisku vo februári 1849 sa utiahol k rodine do Jakloviec. Po potlačení povstania sa vybral do Viedne, ale v Bratislave ho zaistili a postavili pred vojenský súd; na zásah cisára ho prepustili. Cisár biskupský menovací dekrét anuloval. Žil v Hornom Rakúsku a potom vo Viedni z malej penzie. V r. 1866 sa stal bratislavským prepoštom a krátko nato biskupom v Stoličnom Belehrade. Zúčastnil sa na Prvom vatikánskom koncile (1869-1871). Pre publikovanie jeho dekrétov sa dostal do sporu s uhorskou vládou. Potom žil v Ríme, kde aj zomrel. Jeho telo je pochované v Stoličnom Belehrade, srdce v Ríme.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 608.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hontianska Vrbica 1831 - - 1833 feb. 13. Jekelfalusy, Vincent farár
Štúrovo 1833 feb. 13. 1835 júl 9. Jekelfalusy, Vincent farár
Rimócz(Maďarsko) 1835 júl 9. 1842 - - Jekelfalusy, Vincent farár