logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJedinák, Ján

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, asesor

Životopisné dáta:

* 23. októbra 1805, Solivar, dnes mestská časť Prešova – † 13. januára 1879, Vranov nad Topľou

Životopis:

Štúdiá absolvoval v Košiciach. Po skončení teologických štúdií ho v Rožňave vysvätil biskup Ján Scitovský 8. septembra 1831 za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkom Šariši v prešovskom okrese, v rokoch 1832-1839 administrátorom vo farnosti Skrabské vo vranovskom okrese. Od r. 1839 pôsobil vo Veľkej Domaši, pričom bol aj infirmárom dištriktu, prísediacim súdnej tabule Zemplínskej stolice. Od r. 1853 bol stropkovským dekanom a inšpektorom základných škôl dištriktu. Od r. 1858 bol farárom vo Vranove nad Topľou, pričom od r. 1873 správoval zároveň aj farnosť Vechec.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 86-87.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Šariš 1831 - - 1832 - - Jedinák, Ján kaplán
Skrabské 1832 - - 1839 - - Jedinák, Ján administrátor
Holčíkovce 1839 - - 1858 - - Jedinák, Ján administrátor
Vranov nad Topľou 1858 - - 1873 - - Jedinák, Ján farár
Vechec 1873 - - - - - Jedinák, Ján excurrendo