logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJavorský, Štefan, SDB

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 7. decembra 1924, Spišský Štvrtok, okr. Levoča – † 12. apríla 2007, Levoča

Životopis:

Ľudovú školu vychodil v rodisku. Študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku (1939-1944). V r. 1945 ho zajali a odvliekli do Nemecka, kde zostal päť mesiacov. Po návrate na Slovensko dokončil gymnaziálne štúdium a zmaturoval v r. 1947 v Bratislave. V tom istom roku začal študovať teológiu, ale v r. 1950 ho začlenili do pracovného vojenského oddielu v českom Rajhrade, kde ho držali na nútených prácach štyridsať mesiacov. Po prepustení sa v rokoch 1954-1959 zamestnal ako robotník-parketár. V tom čase spoznal reholu saleziánov a rozhodol sa vstúpiť do Saleziánskej spoločnosti. Popri zamestnaní na technickom úrade dokončil štúdium teológie a 4.februára 1965 ho biskup Ján Ch. Korec tajne vysvätil za kňaza. Kňazskú službu vykonával v r. 1970-1975 v Krompachoch, v Rimavskej Sobote, v Pleši a v Muráni. V r. 1976 ho uväznili a odsúdili na päť rokov väzenia. Po dvoch rokoch ho prepustili a smel sa zamestnať ako stavebný robotník. V r. 1982 ho opäť zaistili a väznili až do 11. mája 1984. Potom pracoval na rozličných miestach na Spiši a v Šariši. Od 1. januára 1985 bol na dôchodku. Žil v Spišskom Štvrtku, Prešove, Košiciach. Po r. 1990 účinkoval v duchovnej službe v Nitrianskej diecéze. Od 1. septembra 1998 spravoval farnosť Rimavská Seč s filiálkou Orávka. Ako osemdesiatročný sa vydal sám stopom do Holandska a takisto nechýbal ani na pohrebe Sv. Otca Jána Pavla II, ktorému vďačil za svoju tajnú kňazskú vysviacku. Zomrel v nemocnici v Levoči, ktorú sám počas totality staval.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 193; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 602-603.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krompachy 1969 - - 1970 - - Javorský, Štefan, SDB kaplán
Rimavská Sobota 1970 - - 1971 - - Javorský, Štefan, SDB kaplán
Pleš 1971 - - 1973 - - Javorský, Štefan, SDB správca farnosti
Muráň 1973 - - 1976 - - Javorský, Štefan, SDB správca farnosti
1976 - - - - Javorský, Štefan, SDB mimo pastorácie