logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJaslóci, Matej

Iné mená:

Jaszlóczy Mathias.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Jasloviec. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1676 stal bakalárom a v r. 1677 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v generálnom seminári po štvrtom ročníku. 20. septembra 1680 bol vysvätený za kňaza. 15. apríla 1681 bol ustanovený za farára v Turanoch. Nato 31. januára 1684 v Budmericiach, kde v r. 1694 vykonal vizitáciu Štefan Illyés, ktorý povedal, že farár má 42 rokov. Gróf Ján Volkra na vizitácii r. 1699 napísal, že má 45 rokov. V auguste 1705 tam zvíťazili cisárski vojaci nad rákoczyovcami. Pracoval až do r. 1710.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1681 apr. 15. 1684 jan. 31. Jaslóci, Matej farár
Budmerice 1684 jan. 31. 1710 - - Jaslóci, Matej farár