logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJasečko, František

Životopisné dáta:

* 7. apríla 1929, Teplička, okr. Spišská Nová Ves – † 4. apríla 1982. Pochovaný je v rodnej obci

Životopis:

Narodil sa 7. apríla 1929. Ľudovú školu navštevoval od r. 1935 v rodnej obci. Po vychodení šiestej triedy pokračoval r. 1941 v štúdiu na strednej /meštianskej/ škole v Spišskej Novej Vsi. Toto štúdium trvalo 4 roky . Po ňom nastúpil na štátne gymnázium v Levoči. Študoval tam od r. 1945 - 1949. V r. 1950 prestúpil na gymnázium A. Sládkoviča do Banskej Bystrice, kde ešte v tom istom roku šťastne zmaturoval. Po maturite začal študovať na CMBF v Bratislave.
Zavŕšením štvorročného štúdia bola očakávaná vysviacka na kňaza. Dal sa vysvätiť 12. júna 1955 v Bratislave za Rožňavskú diecézu. Jeho prvé pôsobisko hneď po vysviacke bol Biskupský úrad v Rožňave. Pôsobil tam vo funkcii biskupského ceremoniára . 1. júna 1956 nastúpil za kaplána do Hodejova, okr. Fiľakovo. Ešte vtom istom roku ho Biskupský úrad v Banskej Bystrici poslal za kaplána do Zvolena a o dva roky neskôr za kaplána do Žarnovice. No bol tam len krátko a preložili ho do Detvy - Huty tiež za kaplána. Po jeho krátkom pôsobení v tejto farnosti mu činnosť prerušila trestná komisia, keď mu zobrala štátny súhlas 8. decembra r. 1958. Od toho roku do r. 1960 pracoval vo výrobe v stavebných závodoch. V jeho dotazníku je toto jeho obdobie charakterizované slovami : „Jeho misia nebola ľahká, ale veľmi úspešná„. Od 1. augusta 1960 do 1. septembra 1964 bol správcom fary v Muráni - Hute, ktorá bola pod správou Rožňavského biskupstva.
V septembri r. 1964 prestúpil do Spišskej diecézy. Stal sa správcom fary v Poľanovciach. Potom v r. 1971 bol farárom v Tulčíku a v r.1976 v Štítniku. Zomrel 4. Apríla 1982. Pochovaný je v rodnej obci

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 238; Parte

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rožňava 1955 - - 1956 - - Jasečko, František aulista BÚ ceremonár
Hodejov 1956 - - 1958 - - Jasečko, František kaplán
Zvolen 1958 - - 1960 - - Jasečko, František kaplán
Žarnovica 1960 - - 1960 - - Jasečko, František kaplán
Muránska Huta 1960 - - 1964 - - Jasečko, František správca farnosti
Poľanovce 1964 - - 1971 - - Jasečko, František správca farnosti
Tulčík 1971 - - 1976 - - Jasečko, František správca farnosti
Štítnik 1976 - - - - - Jasečko, František správca farnosti