logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJarek, Juraj Jozef

Iné mená:

Garek Georgius, Josephus. Jarek Juraj

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 1. mája 1687 bol ustanovený za farára v Závade a Prašiciach, odtiaľ prešiel v mesiaci auguste 1689 do Veľkých a Malých Uheriec, kde pracoval až do r. 1694.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prašice 1687 máj 30. 1690 - - Jarek, Juraj Jozef farár