logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJanovič, Juraj (1667-1738)

Iné mená:

Janovics Georgius. Joannovics Georgius.

Životopisné dáta:

* 1667, Šaštín, okr. Senica – † 21. januára 1738, Zvolen

Životopis:

Ako svetský študent študoval na trnavskej univerzite, v r. 1687 sa stal magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v malom seminári v r. 1690 po štvrtom ročníku. 1. mája 1691 bol vysvätený za kňaza. 22. apríla toho roka bol ustanovený za farára vo Vaďovciach. Potom 27. januára 1694 v Borskom Svätom Jure. Od toho roka až do r. 1696 bol tiež v Bohdanovciach. Tam v r. 1694 vykonal vizitáciu Štefan Illyés, ktorý o farárovi napísal, že je 27 ročný, štyri roky je kňazom. 2. apríla 1696 prijal úrad v Lopeji. 17. apríla 1697 v Palúdzke. 7. júla 1702 v Dojči. Za neho prvýkrát existovali dôvody odňatia kostola. Od 22. apríla 1711 pôsobil v Očovej so Slatinou. V r. 1712 prešiel do Seliec. Potom 12. septembra 1718 obdržal úrad v slobodnom kráľovskom meste Zvolen, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vaďovce 1691 apr. 22. 1694 - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
Borský Svätý Jur 1694 jan. 27. 1695 jún - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
Bohdanovce nad Trnavou 1694 - - 1696 - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
Lopej 1696 apr. 2. 1702 - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
Palúdzka 1697 apr. 17. - - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
Dojč 1702 júl 7. 1714 - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
Očová 1711 apr. 22. 1712 - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
Selce 1712 - - 1718 sept. 12. Janovič, Juraj (1667-1738) farár
Zvolen 1718 sept. 12. +1738 jan. 21. Janovič, Juraj (1667-1738) farár