logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJanovčík, Štefan

Iné mená:

Janovcsik, Štefan

Tituly:

hudobný skladateľ

Životopisné dáta:

* 20. septembra 1857, Okoličné, dnes súčasť Liptovského Mikuláša – † 1. mája 1933, Ružomberok

Životopis:

Narodil sa v rodine remeselníka. Po štúdiách teológie v Spišskej Kapitule ho 23. júna 1880 vysvätili za kňaza. Pôsobil ako kaplán Kubachoch čiže v Spišskej Belej, v r. 1882 v Letanovciach, v r. 1883 administrátorom vo Vydrníku a znovu v Letanovciach, neskôr v Ružomberku, kde sa v r. 1884 stal administrátorom. Od r. 1889 bol farárom v Likavke v okrese Ružomberok.
Bol autorom dvanástich notovaných i nenotovaných cirkevných spevníkov. Tlačou vyšli v mnohých vydaniach. Vydával ich zväčša vlastným nákladom v rokoch 1892-1931, napr. spevník Cirkevné piesne na povšednie dni ku sv. omši s notami, pohrebný spevník s nápevmi pre organistov Requiem aeternam a najmä notovaný spevník s obradmi Alleluja, ktorý vyšiel vo viacerých vydaniach. K tretiemu vydaniu tohto spevníka pripravil spolu so Štefanom Horváthom aj knihu pre organistov „Alleluja“ kancionál. Okrem toho vydal nenotované spevníky. Ďalej to bola modlitbová knižka a spevník Malé Alleluja, vydané ešte aj r. 1937, a vo väčšom rozsahu s názvom Stredné Alleluja.

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 193; Schneider-Trnavský, M.: Jednotný katolícky spevník. Trnava 1947, s. 4, 568-569.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Spišské Bystré 1880 - - 1881 - - Janovčík, Štefan kaplán
Likavka 1884 jún 24 - - - Janovčík, Štefan farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942900Janovčík, ŠtefanCirkevné piesne na povšednie dni ku sv. omši s notami1893
942901Janovčík, ŠtefanRequiem aeternam1906
419396Janovčík, ŠtefanAlleluja, kniha modlitebná, poučná, spevácka1906
404163Janovčík, ŠtefanJežiš, priateľ dietok, modlitby a piesne pre katolícke školské dietky1911
419394Janovčík, ŠtefanAlleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami (nápevmi) pre katolíckeho kresťana1912
898775Janovčík, ŠtefanAlleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami(nápevmi)1920
898779Janovčík, ŠtefanMalé Alleluja1920
898781Janovčík, ŠtefanMalé Alleluja1921
898794Janovčík, ŠtefanPane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva1922
898802Janovčík, ŠtefanSpevníček Alleluja1922
898784Janovčík, ŠtefanMalé Alleluja1923
898800Janovčík, ŠtefanRuža Duchovná1923
898785Janovčík, ŠtefanMalé Alleluja1924
409256Janovčík, ŠtefanAlleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami (nápevami) pre katolíckeho kresťana1925
898788Janovčík, ŠtefanMalé Alleluja1925
898796Janovčík, ŠtefanRafel, anjel sprievodca1926
898777Janovčík, ŠtefanAlleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami (nápevmi)1927
404306Janovčík, ŠtefanMalé Alleluja1928
404689Janovčík, ŠtefanStredné Alleluja, kniha modlitebná a spevácka pre katolíckeho kresťana1928
898770Janovčík, ŠtefanAlleluja. Chváľme Boha, Boha svojho!1928
898767Janovčík, ŠtefanAlleluja. Chváľme Boha, Boha svojho!1929
898771Janovčík, ŠtefanAlleluja. Chváľme Boha, Boha svojho!1931
409254Janovčík, ŠtefanMalé Alleluja1934
410047Janovčík, ŠtefanStredné Alleluja, kniha modlitebná a spevácka pre katolíckeho kresťana1934
1058340Janovčík, ŠtefanStredné Alleluja1935
410043Janovčík, ŠtefanMalé Alleluja1936
898773Janovčík, ŠtefanAlleluja. Kancionál1936
404809Janovčík, ŠtefanStredné Aleluja, modlitebná a spevácka kniha pre katolíckeho kresťana1938
898792Janovčík, ŠtefanMalé Alleluja1938
413085Janovčík, ŠtefanMalé Aleluja1939
876349Janovčík, ŠtefanMalé Aleluja1940
410048Janovčík, ŠtefanStredné Alleluja, modlitebná a spevácka kniha pre katolíckeho kresťana1941
407098Janovčík, ŠtefanMalé Aleluja1943
1045589Janovčík, ŠtefanMalé Aleluja1944
1066410Janovčík, ŠtefanPane, zostaň s nami ...1944
404694Janovčík, ŠtefanRuža duchovná1944
1044039Janovčík, ŠtefanPane, zostaň s nami ...1945
1044038Janovčík, ŠtefanPane, zostaň s nami ...1947