logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJanovčík, Miloslav

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 12. júla 1951, Strihovce, Jasenov

Životopis:

Vyrastal v Jasenove. Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 9. júna 1974 vysvätený v Bratislave za kňaza pre Košickú diecézu. Bol kaplánom v Košiciach, no odišiel do Bratislavy do redakcie Katolíckych novín. V rokoch 1978-1983 bol kaplánom v košickom Dóme sv. Alžbety a zároveň účtovníkom. V rokoch 1983-1987 spravoval farnosť Hermanovce, v rokoch 1987-1990 farnosť Soľ, v rokoch 1990-1993 pôsobil v Lekárovciach v okrese Sobrance. V rokoch 1993-1997 bol farárom v Cejkove, v r. 1997 vo Svinej v prešovskom okrese. Od r. 1998 spravoval novozriadenú farnosť Chminianska Nová Ves v prešovskom okrese, v rokoch 2006-2013 bol administrátor farnosti Bystré v okrese Vranov nad Topľou. Od r. 2013 žije na dôchodku v rodisku.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 86

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1974 - - 1978 - - Janovčík, Miloslav SSV
Košice - katedrála 1978 - - 1983 - - Janovčík, Miloslav kaplán účtovník BÚ
Hermanovce 1983 - - 1987 - - Janovčík, Miloslav administrátor
Soľ 1987 - - 1990 - - Janovčík, Miloslav administrátor
Lekárovce 1990 - - 1993 - - Janovčík, Miloslav administrátor
Cejkov 1993 - - 1997 - - Janovčík, Miloslav farár
Svinia 1997 - - 1998 - - Janovčík, Miloslav farár
Chminianska Nová Ves 1998 - - 2006 - - Janovčík, Miloslav farár
Bystré 2006 - - - - - Janovčík, Miloslav administrátor