logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJanota, Jozef

Životopisné dáta:

* 7. novembra 1913, Medzibrodie nad Oravou, okr. Dolný Kubín – † 8. mája 2000

Životopis:

Navštevoval gymnázium v Dolnom Kubíne a v Levoči. Za kňaza bol vysvätený dňa 17. decembra 1938 v Lateránskej bazilike v Ríme. Prvú svätú omšu slúžil 18. decembra 1938 v kaplnke pápežského kolégia v Ríme. Primície mal dňa 15. júla 1939 vo farskom kostole na Bzinách.
pôsobil ako kaplán v Spišskej Kapitule a v Spišských Vlachoch. V rokoch 1941-1944 učil na cirkevnej škole v Ružomberku. Od roku 1946 pôsobil v Spišskej Novej Vsi ako profesor reálneho gymnázia. Od roku 1952 bol farárom v Mlynici a od roku 1958 pôsobil v Spišskej Teplici. Počas svojho pôsobenia v tejto obci vykonával aj cirkevnú funkciu vicedekana pre popradský okres a od roku 1977 pôsobil ako oficiál Tribunálu Spišskej diecézy, t.j. predseda cirkevného súdu. V tomto úrade pôsobil aj po r. 1990. Je pochovaný na obecnom citoríne v Medzibrodí nad Oravou v spoločnej hrobke s kňazmi Jozefom Sáreným a Jozefom Vrbovským.
Bol aj publicisticky činný, prispieval do viacerých náboženských časopisov. Prispieval najmä do časopisu Kultúra (články Náboženský problém, Ponad komunizmom), do časopisu Svoradova (Triedny boj, Hospodárske vajatanie) a iných áboženských časopisov.
Je zaradený do galérie oravských vzdelancov, ktorí sa pričinili nielen o rozvoj slovenského katolíckeho života na Slovensku, ale aj o jeho národné cítenie.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 238;
http://www.medzibrodienadoravou.sk/sk

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Spišské Vlachy 1938 - - 1942 - - Janota, Jozef kaplán
Ružomberok 1942 - - 1944 - - Janota, Jozef kaplán
Spišská Nová Ves 1944 - - 1951 - - Janota, Jozef kaplán
Mlynica 1951 - - 1958 - - Janota, Jozef správca farnosti
Spišská Teplica 1958 - - 1977 - - Janota, Jozef správca farnosti
Tribunálu 1977 - - - - - Janota, Jozef of.