logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJankovič, Matej

Iné mená:

Jankovics, Mathias

Životopisné dáta:

*3.2.1804 v Almáši, v Bratislavskej župe - †13.03.1886

Životopis:

1804 - narodil sa 3.2.1804 v Almáši, v Bratislavskej župe.
1823 - bol prijatý do malého seminára v Nitre. Po dvojročnom štúdiu filozofie a dvojročnom štúdiu teológie kvôli výnimočnému nadaniu bol poslaný na dokončenie štúdií do Pešti. Zo štúdií sa vrátil v r. 1827, kedy prijal vyššie svätenia
1827 - 15.11.1827 bol vysvätený na kňaza
1828 - 1.1.1828 bol ustanovený za kaplána v Belej. Okrem materinskej reči ovládal maďarčinu a nemčinu tak, že mohol v tých jazykoch spievať a vysluhovať sviatosti.
1830 - bol kaplán v Bošanoch
1831 - bol ustanovený za farára v Omšení.
1850 - bol ustanovený za farára v Motešiciach. Bol zástupcom dištriktriktuálneho dekana
1863 - školský inšpektor a neskôr hradňanského dištriktuálnym dekanom.
1886 - Zomrel 13.03.1886 vo veku 82 rokov a v 59. roku kňazstva.

Pramene:

Schem. Nitr. diec. r. 1836;
Krkoška M., M. Štefko: Farári a kapláni v Belej, 2021, el. text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Belá pri Varíne 1828 jan. 1. 1830 - - Jankovič, Matej kaplán
Bošany 1830 - - 1831 - - Jankovič, Matej kaplán
Omšenie 1831 - - 1850 - - Jankovič, Matej farár
Motešice 1850 - - +1886 mar. 11. Jankovič, Matej farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51860Katolícke noviny185015Maťej Jankovits,farár M. Kresťan oprawďiwí.