logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJankech, Kamil

Tituly:

Mons., ThLic., dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1. januára 1940, Piešťany

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. júna 1963 vysvätený za kňaza pre Košickú diecézu. V rokoch 1963-1965 bol kaplánom v Snine, v rokoch 1965-1968 v Zborove v bardejovskom okrese, v rokoch 1968-1973 v Prešove. V rokoch 1973-1988 bol farárom vo farnosti Hrabovec v okrese Bardejov, v rokoch 1988-1993 pôsobil vo farnosti Zborov v okrese Bardejov. V rokoch 1993-2001 pôsobil v Lipanoch v okrese Sabinov, kde bol zároveň dištriktuálnym dekanom. Je správcom kostola v Bardejovských kúpeľoch a tiež oázy pokoja Augustineum.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 101; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 85.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Snina 1963 - - 1965 - - Jankech, Kamil kaplán
Zborov 1965 - - 1973 - - Jankech, Kamil kapl
Hrabovec 1973 - - 1988 - - Jankech, Kamil správca farnosti
Zborov 1988 - - 1993 - - Jankech, Kamil farár
Lipany 1993 - - 2001 - - Jankech, Kamil farár
Kúpele 2001 - - - - - Jankech, Kamil Bardejovské