logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJanitor, Vincent

Tituly:

prekladateľ

Životopisné dáta:

* 19. januára 1913, Malá Ida, okr. Košice-okolie – † 18. marca 1998, Malá Ida

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol 2. februára 1937 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Širokom a v Šarišských Dravciach, kde sa ešte v tom istom roku stal farárom. V rokoch 1939-1952 pôsobil vo farnosti Bajerov v prešovskom okrese. Do farskej kroniky napísal obsiahle spomienky na svoje účinkovanie v bajerovskej farnosti. Potom pôsobil vo farnosti Barca pri Košiciach až do r. 1979. Od r. 1990 bol členom Diecéznej kňazskej rady a tribunálnym sudcom.
Prekladal z latinčiny. Takto v r. 1985 preložil listinu „Rekatolizácia cirkvi Vyšného a Nižného Klátova“, ktorá je majetkom farnosti Najsv. Tojice vo Vyšnom Klátove.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 101; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 85;
http://www.niznyklatov.sk/?page_id=185; www.farnostbajerov.sk/--23-21-knazi-farnosti;
www.barca.rimkat.sk/ehistoria/eknazi.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Široké 1936 - - 1936 po - Janitor, Vincent kaplán
Šarišské Dravce 1936 po - 1936 po - Janitor, Vincent kaplán
Šarišské Dravce 1936 - - 1939 - - Janitor, Vincent správca farnosti
Bajerov 1939 - - 1952 - - Janitor, Vincent správca farnosti
Košice - Barca 1952 - - 1979 - - Janitor, Vincent správca farnosti
1979 - - - - - Janitor, Vincent dôchodok