logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJaniš, František (1838-1899)

Iné mená:

Janiss Franciscus.

Životopisné dáta:

* 21. novembra 1838 – † 8. apríla 1899, Bratislava

Životopis:

Teológiu absolvoval v Ostrihome. 29. júla 1860 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Mojmírovciach, od r. 1861 v Topoľčiankach a od r. 1864 v Mostovej. V r. 1866 sa stal hradným kaplánom légie pešiakov arcivojvodu Viliama č. 12. Od r. 1867 bol kurátom vo vojenskej invalidovni vo Viedni. Od r. 1869 bol kaplánom v Budíne v kostole sv. Anny. Odtiaľ v r. 1872 sa začas liečil v Márianosztra, potom bol kaplánom v Nagymarosi. V r. 1874 sa stal administrátorom vo Vysokej, 11. októbra 1879 v Modrovej, čoho sa v r. 1882 zriekol a ako emeritný farár žil väčšinou v Piešťanoch. Napokon žil v Bratislave, kde aj zomrel ako 64-ročný.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-zom.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vysoká 1874 - - 1879 - - Janiš, František (1838-1899) farár
Modrová 1879 okt. 11. 1882 - - Janiš, František (1838-1899) farár