logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJaničkovič, František

Iné mená:

Janicskovits, vel Janikovics, aut Putakovics Franciscus.

Životopisné dáta:

† 28. marca 1807, Skalica

Životopis:

22. januára 1766 bol poslaný na Spiš. V r. 1770 sa stal farárom v Lomnici, čím prešiel do Spišskej diecézy. Potom sa vrátil do Ostrihomskej arcidiecézy. 31. októbra 1777 bol ustanovený za farára v Plaveckom Svätom Petre, kde mal rôzne problémy. Takto s františkánmi z Malaciek, ktorí slávili omše proti právu farára na hrade Plaveč. 16. októbra 1778 gróf Karol Pálffy pri budovaní farskej budovy naznačil, že drevo z panstva už bolo pridelené. V r. 1779 prešiel do Gajár, čoho sa v r. 1795 zriekol a vrátil sa do Skalice, kde zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Holumnica 1770 - - - - - Janičkovič, František farár
Plavecký Peter 1777 okt. 31. 1779 - - Janičkovič, František farár
Gajary 1779 - - 1795 - - Janičkovič, František farár