logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán de Gyba

Iné mená:

Joannes de Gyba.

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1405 bol farárom farského kostola de Brizna čiže v Brezne. Jemu a jeho nástupcom poskytol kráľ Žigmund desiatok.

Pramene:

Féjer, C. D. X. IV. 376; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brezno 1405 sp. - - - - Ján de Gyba farár