logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJančo, Jakub

Iné mená:

Jancsó Jacobus. Jančo Jakub

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Bojnice, okr. Prievidza – † 12. júla 1712, Banská Bystrica, poch. v Slov. Ľupči

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1678 stal bakalárom, v r. 1679 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v generálnom seminári. V r. 1681 bol vysvätený za kňaza. 31. augusta 1684 bol ustanovený za farára v Lopašove, v r. 1685 ho rebeli zranili. Tam zostal až do r. 1690. Vtedy odišiel do Nemeckej čiže Partizánskej Ľupče. 5. júna 1692 bol ustanovený v Čachticiach, 18. júna 1695 vo Zvolenskej čiže Slovenskej Ľupči, kde zastával aj úrad dekana dištriktu. V r. 1702 posvätil zákl. kameň kolegiátneho kostola /terajšej katedrálky/ v BB na deň sv. Ignáca. Keď vypovedali jezuitov z BB, 1708 zveril mu gen. vikár správu kolégia v BB. Zomrel v jezuitskom kolégiu v Banskej Bystrici po trinásťročnej nemoci, pochovali ho v Sl. Ľupči. Maleus hereticorum et gloria clericorum. Muž dobrej rady, ku ktorému sa utiekali katolíci i nekatolíci.

Pramene:

Historia domus Banská Bystrica, s.99; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolný Lopašov 1684 aug. 31. 1690 - - Jančo, Jakub farár
Partizánska Ľupča 1690 - - 1692 - - Jančo, Jakub farár
Čachtice 1692 jún 5. 1695 - - Jančo, Jakub farár
Slovenská Ľupča 1695 jún 18. 1712 - - Jančo, Jakub farár