logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Zohor, 1562)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1562 bol farárom v Zohore, o ktorom je vo vizitácii konanej v tom roku toto: „Z Nosislavy, vysvätený v Krakove, teraz prišiel prvý z Moravy. (Chýba benefícium predošlého roka.) Nemá tonzúru. Sľúbil, že na synodu prinesie písomné svedectvo. Ešte pred vysviackou mal manželku, ktorú má aj teraz. Pretože teraz prišiel prvý, pochybuje sa, či je katolík. Avšak prijíma v dobrej viere to, že sa bude vo všetkých článkoch riadiť pokynom nášho najláskavejšieho pána.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Streda 1562 sp. - - - - Ján (Zohor, 1562) farár
Zohor 1562 sp. - - - - Ján (Zohor, 1562) farár