logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Pezinok, 1561)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1561 bol farárom v Bozyn čiže v Pezinku, o ktorom vizitátor v r. 1562 napísal: „Katolík, ale vraví, že má milenku, s ktorou má i deti.“ Vizitátor v r. 1562 zaznamenal: „Má manželku. Vraví sa, že tým, čo to žiadajú, dáva prijímanie pod obojím.“ Spravuje Limbach a Šumperky, dnes zaniknuté chotáre Hlohovca.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Devín 1561 sp. - - - - Ján (Pezinok, 1561) farár
Pezinok 1561 - - 1562 sp. - Ján (Pezinok, 1561) farár
Čermany 1561 sp. - - - - Ján (Pezinok, 1561) farár