logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Dunajská Streda, 1561)

Iné mená:

Joannes.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1561 bol farárom v Kráľovskej Strede čiže v Dunajskej Strede. Vizitátor v tom roku o ňom zaznamenal: „Sviatosti vysluhuje podľa rítu Rímskej cirkvi. Má slúžku.“ Vizitátor v r. 1562 píše takto: „Farár je dekanom dištriktu Žitného ostrova, má ženu.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunajská Streda 1561 sp. et 1562 - - Ján (Dunajská Streda, 1561) farár