logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Turany, 1560)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1560 bol farárom v Turanoch, Poliak. Vizitátor toho roka o ňom zaznamenal toto: „Ako sa hovorí, prvú ženu zanechal, a vzal si druhú, mladšiu. Nemá pevnú vieru. Hovorí, že je vysvätený v Krakove, ale ordinačnú listinu vraj nechal u príbuzných v Poľsku kvôli strachu a nebezpečenstvu na cestách. Je podozrivý, že je sakramentárom, hoci prisahá, že nie je. V kostole nepoužíva nijaké sviatosti ani obvyklé obrady. Ak je pravdou, že nešíri vôňu ako sakramentár, je však isté, že je to neskúsený luterán.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1560 sp. - - - - Ján (Turany, 1560) farár
Martin 1560 sp. - - - - Ján (Turany, 1560) farár