logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Huncovce, 1519)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v roku 1519 bol farárom vo Villa Canis čiže v Huncovciach, zaplatil pápežský poplatok 4 fertony 8 denárov.

Pramene:

Wagner, Analecta Scep. II. 194; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Huncovce 1519 sp. - - - - Ján (Huncovce, 1519) farár