logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Tvrdošovce, 1332)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. Medzi rokmi 1332 a 1337 bol farárom v Turdesquedi čiže v Tvrdošovciach. Prísažne vypovedal, že neverí, že by jeho benefícium vynášalo viac než šesť mariek a zaplatil pol marky a šesť grošov.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. I. 331; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tvrdošovce 1332 medzi 1337 - - - Ján (Tvrdošovce, 1332) farár