logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Šurianky,1332)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Medzi rokmi 1332 a 1337 bol farárom v kostole sv. Mikuláša v Šuriankach, ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium nevynáša viac než dva fertony a zaplatil tri groše.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. I. 186; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Poznámka:

Némethy uvádza nesprávne Šurany

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šurianky 1332 medzi 1337 - - - Ján (Šurianky,1332) farár