logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Jakubek, Štefan

Iné mená:

Jakubek Stephanus. Jakubek Štefan.

Životopisné dáta:

† 4. februára 1738

Životopis:

Údaje sú nejasné. Némethy uvádza, že 17. januára 1711 bol ustanovený v Nemciach v Hontianskej župe, kde zostal až do marca toho roka. Nato prešiel do Nitrianskej diecézy. Ale zápis v matrike v Beluši dokazuje, že už v r. 1709 bol farárom v Slopnej a krátky čas excurrendo spravoval Belušu. Nitriansky schematizmus z r. 1828 uvádza, že pôsobil tiež v Zliechove.
Némethy ďalej uvádza: "Odtiaľ sa v r. 1718 vrátil a bol ustanovený v Háji, potom 27. júna 1727 v Turčianskom Svätom Michale, kde aj zomrel." Zatiaľ je to nevyjasnené, je potrebné získať ďalšie informácie.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slopná 1688 - - 1710 - - Jakubek, Štefan farár
Beluša 1709 jan. - 1709 apr. - Jakubek, Štefan excurrendo zo Slopnej
Hontianske Nemce 1711 jan. 17. 1711 mar. - Jakubek, Štefan farár
Zliechov 1711 - - 1718 - - Jakubek, Štefan farár
Turčianske Teplice 1718 máj 22. 1727 jún 27. Jakubek, Štefan farár
Turčiansky Michal 1727 jún 27. 1737 - - Jakubek, Štefan farár