logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJakubec, Martin

Iné mená:

Jakubecz Martinus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Študoval v seminári sv. Štefana, 19. decembra 1692 vysvätený za kňaza. 30. apríla 1693 bol ustanovený za farára v Mojmírovciach, odtiaľ bol už 5. mája toho roka ustanovený v Lopeji s Hornou Lehotou, 24. mája 1692 bola Horná Lehota oddelená od fary vo Valaskej. V Lopeji pracoval až do r. 1696, v Hornej Lehote do r. 1705, kedy ho luteráni vypovedali.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lopej 1693 máj 5. 1696 - - Jakubec, Martin farár
Mojmírovce 1693 apr. 30. 1693 máj 5. Jakubec, Martin farár