logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJakab, Ján Eugen

Iné mená:

Jakab de Bögöz Joannes Ev. Eugenius.

Tituly:

dištriktuálny dekan, školský inšpektor

Životopisné dáta:

* 15. októbra 1835, Kocsord, Maďarsko – † 18. novembra 1896, Žihárec, okr. Šaľa

Životopis:

Narodil sa v Satmárskej župe v zemianskej rodine. Ako kalvín bol prijatý na štúdium filozofie do Sárospataku, kde študoval aj reformovanú teológiu. V r. 1858 konvertoval na katolicizmus. Teológiu absolvoval v Ostrihome. 1. marca 1861 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Dioseku čiže Sládkovičove. 9. marca 1865 bol menovaný za profesora a katechétu v bratislavskom sirotinci. Prosiac, aby ho dali do duchovnej správy, 9. augusta toho roka sa stal kaplánom v Mostovej. Odtiaľ sa 9. novembra 1869 stal farárom v Kajale, 20. novembra 1871 prijal farnosť Neded, kde v r. 1875 postavil novú školu od základov. V r. 1881 bol kostol vyzdobený z darov veriacich. Od 2. júna 1885 pôsobil v Žihárci, zároveň bol dekanom šalianskeho dištriktu a inšpektorom pre základné školy. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm; www.mariasoft.sk/knazi/os-zom.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kajal 1869 nov. 9. 1871 nov. 1. Jakab, Ján Eugen farár
Neded 1871 nov. 20. 1885 jún 12. Jakab, Ján Eugen farár
Žihárec 1885 jún 2. +1896 nov. 18. Jakab, Ján Eugen farár